haber
HABER ARAMA
Web Haber     haber ara
Anasayfa
Türkiye
Siyaset
Spor
Teknoloji
Dünya
Ekonomi
Sağlık
Yaşam
Sanat
Eğitim
Yaşam haberleri

Asker kaçakları aranmayacak, yakalanmayacak

Saklı, yoklama kaçağı, bakaya ve geç iltihak bakayası suçunu işleyen kişiler

05 Eylül 2008 08:31
Asker kaçakları aranmayacak, yakalanmayacak

Reklamlar

Adalet Bakanlığı, ‘asker kaçağı’ gerekçesiyle yaşanan sıkıntıları sona erdirmek için önemli bir sivil adım atarak 10 maddelik genelge yayımladı. Buna göre, artık askerlik şubeleri asker kaçakları hakkında ülke çapında arama ve yakalama emri çıkaramayacak. Hakim kararı olmadan kimse saklı-yoklama kaçağı-bakaya veya geç iltihak bakayası suçlarından birini işlediği gerekçesiyle yakalanıp gözaltına alınamayacak.

Taraf Gazetesinin haberine göre; Adalet Bakanlığı Müsteşarı Fahri Kasırga imzasıyla çıkan genelge, önceki gün başsavcılıklara gönderildi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) de gönderme yapılarak hazırlanan genelgede, yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

B.03.0.CİG.0.00.00.05-647.03-105-2007/775/38574 03/07/2008 Sayılı Geneleyi Tam Metini

Ayrıca; T.C. Anayasası ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda tanımı bulunmayan “yakalama”, Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 30’uncu maddesinde; “yakalanacak kimsenin hareket serbestisinin jandarma tarafından kaldırılması” şeklinde tarif edilmiş olup, buna göre yakalama; kanunun verdiği yetkiye dayanarak kamu güvenliği ve kamu düzeninin korunması veya kişinin vücudu ve hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için ya da kanunda gösterilen hâller ile sınırlı olmak kaydıyla muhafaza altına alınması gereken ya da suç işlediği yönünde hakkındaki kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin, ceza yargılamasının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla hâkim tarafından verilmiş bir tutuklama kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanması ve fiilen denetim altına alınmasını ifade etmektedir.
Diğer taraftan; Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin (d) bendi uyarınca kolluk görevlileri, haklarında yetkili mercilerce verilmiş yakalama emri, yakalama kararı veya tutuklama kararı bulunanları veya kanunla istenilen bir mükellefiyeti yerine getirmedikleri için yakalanması gerekenleri, yakalama yetkisine sahiptir. Şüphesiz yakalama ile birlikte gözaltı süreci de başlamış olmaktadır. Zira kişi, bu durumda özgürlüğünden mahrum kalmış ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmış olmaktadır.
Kural olarak “yakalama emirleri”, çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli ya da sanık, yakalanmış iken kolluk görevlisinin elinden kaçan şüpheli veya sanık ya da tutukevi veya ceza infaz kurumundan kaçan tutuklu veya hükümlü ayrıca, kovuşturma evresinde kaçak sanık hakkında da düzenlenebilir ve emrin içeriğinde aranan kişinin kim olduğu, eşkali ve kendisine yüklenen suç ile ele geçirildiğinde nereye gönderileceği belirtilir. Mahkeme veya hâkimliklerce verilen yakalama emirlerinin, kolluk birimlerince ülke genelinde yerine getirilmeye çalışılacağı açıktır.
Bu itibarla;
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile yapılan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde;
1- Saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya geç iltihak bakayası olan kişilerin, soruşturma veya kovuşturma mercilerince verilmiş bir karar olmaksızın askerlik şubesi başkanlıklarının idarî nitelikli talepleri doğrultusunda ülke çapında aranamayacakları gibi yakalanıp gözaltına alınmalarının da mümkün olmadığı,
2- Suç duyurusunda bulunulmasını müteakip haklarında adlî soruşturma başlatılan saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya geç iltihak bakayası olan kişilerin, çağrı üzerine gelmemesi veya kendilerine hiç çağrı yapılamaması hâlinde, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından haklarında yakalama emri düzenlenebileceği,
3- Yürütülen adlî soruşturma veya yapılan yargılama sonunda, ilgili Cumhuriyet başsavcılığınca “kovuşturmaya yer olmadığı” ya da mahkemece “beraat” kararı verilmesi ve bu kararın kesinleşmesiyle kişilerin işlediği iddia olunan suçlar sübut bulmamış olacağından, söz konusu şüpheli veya sanıkların hiçbir şekilde yakalanamayacağı ve gözaltına alınamayacağı,
4- Yapılan yargılama sonunda sanıkların, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 63’üncü maddesi gereğince hapis veya hapis cezasından dönüştürülen adlî para cezasıyla cezalandırılmalarına karar verilmesi ve bu kararların kesinleşmesinden sonraki durumun cezaların infazıyla ilgili bir husus olduğu, infaz sonrasında dahi kişilerin askerlik şubelerine götürülebileceğine dair ilgili mevzuatta açık bir hüküm bulunmadığı,
5- Askerlik şubesi başkanlıkları, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 164 ve 165'inci maddeleri anlamında bir "adlî kolluk" olmadıklarından, şüphelilerin yukarıda anılan suçlar bakımından ifadelerinin Cumhuriyet başsavcılıkları ya da görevli ve yetkili kolluk birimlerince alınabileceği hususu ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160'ıncı maddesinin birinci fıkrası hükmü birlikte değerlendirilerek, şüphelilerin usulüne uygun ifadesi alınmamış olsa bile askerlik şubesi başkanlıkları tarafından gönderilen suç duyurusu evrakının bu eksiklik nedeniyle iade edilmeyerek soruşturma işlemlerine derhal başlanması gerektiği,
6- Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 01/04/2008 tarihli ve 2008/3142 esas, 2008/3056 sayılı kararı ile yoklama kaçağı ve celp bakayası suçlarında yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu yerin bağlı olduğu askerlik şubesinin bulunduğu yer mahkemesinin; sevk bakayası, diğer bir deyişle geç iltihak suretiyle bakaya suçunda ise yükümlülerin sevk edildikleri kıtanın bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olduğunun hükme bağlanması karşısında, Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda yetki hususunun anılan Daire kararı doğrultusunda değerlendirilebileceği,
7- Cumhuriyet başsavcılıklarınca, bakaya suçundan şüpheli yedek subay aday adaylarına ait suç duyurusu evrakının her celp dönemi için ayrı ayrı düzenlenmesi yerine iki veya üç celp dönemi birleştirilerek, tüm yükümlüler bakımından ise suç duyurusu evrakının ilgililerin terhisini müteakiben gönderilmesi yönünde askerlik şubesi başkanlıklarından yapılan taleplerin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160 ve devamı maddelerinde yer alan suçların derhal soruşturulması ilkesine aykırılık teşkil edebileceği,
8- Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 237 ve 260'ıncı maddeleri gereğince, yukarıda anılan suçlar bakımından Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerce verilen kararlara karşı askerlik şubesi başkanlıkları tarafından itiraz edilemeyeceği düşünülmekle birlikte, adlî merciler tarafından verilen kararların bir suretinin bilgi mahiyetinde olmak üzere askerlik şubesi başkanlıklarına gönderilmesinin uygun olacağı,
9- Bakaya kalmış şahısların sağlık raporlarıyla birlikte doğrudan Cumhuriyet başsavcılıklarına müracaatları hâlinde, askerlik şubelerinden ilgiliye ait bilgi, belge veya dosyası getirtilmek suretiyle hukukî durumunun değerlendirilmesi ve evrakın buna göre sonuçlandırılması,
10- Bakaya kalmış şahısların almış oldukları sağlık raporlarını askerlik şubesi başkanlıklarına ibraz etmeleri ve bu kurum tarafından suç duyurusunda bulunulması üzerine, söz konusu raporun ilgili sağlık kuruluşunca verilip verilmediğinin araştırılması gereken durumlarda bu hususun Cumhuriyet başsavcılıklarınca yerine getirilmesi, evrakın hiç bir şekilde askerlik şubesi başkanlıklarına iade edilmemesi,
Konularında bilgi edinilmesini, keyfiyetin merkezdeki Cumhuriyet savcıları ile yargı çevrenizdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına ve bilgileri bakımından mahkemelere de duyurulmasını rica ederim.

facebook Twitter Bookmark digg it digg it Google kaydet!

 Yukarı Çık
Baslik:
Metin: /500


29 Yorum ___________________________________________________________________
askere dönmemek

ben murtaza mut hava değişimine geldim ama geri dönmedim şimdi gitsem bi sıkıntı olurmu mahkemelik falan yada uzarmı askerliğim
04 Subat 2015 19:37 | Yukarı Çık
selam

arkadaslar bu yasa gecerlı degıl yanı dsaha once vardı sımdı kaldırdılar artık gbt ye verılıyo kacaklar yanı yurt dısı olmasada gbt ne baktıkları zaman asker kacagıysan yakalıyorlar bende kacagım ne yapacam bılıyorum bursaya gıtmek ıstıyorum ama kokudan gıdemoyom yakalanırım dıye acaba arkadaslar yurt ıcınde kacaklar yakalanıyormu
26 Kasim 2010 11:46 | Yukarı Çık
askerlik

ben 1986 dogumluyum askere gıtmedım tecılıde degılım muane falan olmadım gidip teslım olcam para cezası varmı yada hapiss
04 Eylül 2010 16:13 | Yukarı Çık
geveri

arkadaşlar ben 6 yıldır asker kaçağıyım ailem yurt dışında sırf bu askerlik belsı yüzünde onları 6yıldır göremiyurum allahtan revamı bu
08 Mart 2010 12:57 | Yukarı Çık
ON NUMARA 5 YILDIZ

bende asker kacagıyım askere gıtmek ıstemıyorum sevdıgım kız ıcın yapıcam ama cunku sonumuz olmucak bunu bılıyorum en ıyısı gıdıp yapmak arkadaslar efendı olun adam olun lan :-)
26 Ocak 2010 12:34 | Yukarı Çık
RAMİ

SÜPER YAAAAAAA COK SEVİNDİM
16 Aralik 2009 20:19 | Yukarı Çık
bende asker kacagıyım

bende kacagım ama gitmekte istiyorum.... ama gidipte savaşıp kardeşlerimi öldürmek istemiyorum dagdakilerde kardeştir oraya gitsem burdakierde kardeşimdir böyle birr durumda kacak olmak en iyisi
26 Ekim 2009 19:37 | Yukarı Çık
Gecerlimi?

Bu genelge yürürlüğe girdimi , kanunlastımı yani? , gecerliligi varmı ?
29 Agustos 2009 01:36 | Yukarı Çık
m....

şimdi bu kanun kesin geçerlimi ?
04 Haziran 2009 00:11 | Yukarı Çık
asker kacagi

selam arkadaslar ben 4 yildir yurt disinda turist olarak yasiorum ama turkiyeye temelli gelecem acaba askerlik icin kapida yakalarlarmi askaelik muanasini 4 yil once olmustum ama askere gitmedim bi len varmi acba tesekurler
10 Nisan 2009 15:19 | Yukarı Çık
iyi olmuş

bence süper bir karar arkadaşlar helal sana sayın bakanım
29 Mart 2009 14:40 | Yukarı Çık
ÇOK İYİ OLMIŞ

NERDE BİR POLİS GÜRDIKMI ÖDIMIZ KOPIYURDI ŞİMDİ ARTIK HAMDULSUN ÖZGÜRIZ ALLAH BAKANIMIZDA RAZI OLSIN
10 Mart 2009 15:38 | Yukarı Çık
ÇOK İYİ BİR KARAR

ÇOK KİŞİ ASKERLIK YÜZINDE İŞINI KAYBEDIYUR BENCE BEDELI ÇIKSIN 15000TL VARIZ
10 Mart 2009 15:19 | Yukarı Çık
BITSIN ARTIK BU CILE...

YETER ARTIK YAHU,CIKARIN SU BEDELLI BIKTIM ARTIK BEKLEMEKTEN,YAS OLMUS 35-36 BU YASTAN SONRA ASKERLIKMI YAPILIR YAHU,BU MESELE YUZUNDEN NE YURTDISINA CIKABILIYORUM,NE DISARIDA RAHATCA DOLASABILIYORUM NEDIR BU YAW...
09 Mart 2009 11:19 | Yukarı Çık
iyi olmış

bence bedelı askerlık çıksın gitmek istemıyenlerde para alsınlar gidenlerede iyi bir aylıkversınle ozamanişsızlık azalır
07 Mart 2009 15:44 | Yukarı Çık
kımlık

asker kacakları kımlık yenılıye bılırmı?
23 Subat 2009 04:16 | Yukarı Çık
ehliyet

asker kacakları ehliyet alabilirmi
17 Ocak 2009 11:40 | Yukarı Çık
kaçak

dayımın oğlu asker kaçağı trabzon yomra galafka köyünde ismi iskender iskender
31 Aralik 2008 20:44 | Yukarı Çık
cok iyi haber

cok ama cok guzel olmus,yakalanip askere gitmek korkusuyla yasamak cok kotu. peki bu durumda pasaport alip yurtdisina cikis yapabilirmiyim?
27 Aralik 2008 14:57 | Yukarı Çık
Dogru Kara

Bencede Gusel Bır Karar verılmıs hayırlı olsun :)
11 Kasim 2008 12:11 | Yukarı Çık
güzel bir uygulama

bence de isabetli olmuş ayrıca ben de zorunlu askerliğin kaldırılmasından yanayım paralı olsun ve kimse zorla götürülmesin kardeşim . gönülsüz yapılan bir işten fayda zaten gelmez
29 Ekim 2008 14:20 | Yukarı Çık
iyi olmuş

kardeşim be askere gitmek istemeyeni götürmeyin isteyene de para verin gitmeyende avrupadaki gibi para ödesin
23 Eylül 2008 09:27 | Yukarı Çık
en iyisi olmuş

ben cee askerlık kadar sacmalık bışey yok ben askerlık subesınden gelen bır yazı ile işimi kaybettım bankalara
15 Eylül 2008 00:06 | Yukarı Çık
kötü

çok kötüolmuş
05 Eylül 2008 20:55 | Yukarı Çık
Dosk Siteler: haber Kaynak gösterilemeden yayinlanamaz. Haberleri Haberleri